SEM

 
Beretninger om Instituttet og dets aktiviteter

Beretninger for perioden 1. sept. 1956 - 31. dec. 1997 findes i bogform i forkortet udgave, som kan rekvireres ved henvendelse.
Henrik Lundbak, Det Danske Institut i Rom. Oprettelse og Virksomhed indtil 1987, Rom 1989.
Samme på italiensk i Speculum Mundi. Roma centro internazionale di ricerche umanistiche, Roma 1992: 129-150.
 
Årligt udgives Unione internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma Annuario. Heri kort præsentation af de 34 medlemsinstitutioner med adresse, navne på ansatte og stipendiater, m.m.