SEM

 
CONCORDIA
 APOSTOLORUM
CHURCH, EMPIRE AND MEMORY
IN THEODOSIAN ROME AND
CONSTANTINOPLE
Gitte Lønstrup Dal Santo

Der arbejdes pt. med redigering af ph.d.-afhandling (2010) om den kristne transformation af den politiske ideologi om concordia i 4. og 5. årh. Rom og Konstantinopel med fokus på forholdene mellem de øst- og vestromerske kejsere og kirken. Da concordia-ideologien og det politiske, rituelle og visuelle apparat der knyttede sig hertil kan anskues som en grundfortælling indlejret i romersk kulturel erindring, arbejdes der på det teoretiske niveau med netop kulturel erindring og storytelling.
 
I bogmanuskriptet inkorporeres ligeledes ny forskning vedrørende:
 
1) Ny teoretisk forskning indenfor erindringskultur og storytelling.
 
2) Begrebet 'dynastic memory'.
 
3) Kilder vedr. eliten i Rom og Konstantinopel (aristokratiet og bureaukratiet).
 
4) 4. og 5. årh. solidi.
 
5) Undersøgelse af Lateranområdet, nærmere betegnet de såkaldte "capelle cristiane" under hospitalet S. Giovanni Addolorata. De fund, der studeres herfra er en indskrift dedikeret til kejserinde Eudoxia, som er en hovedfigur i bogen samt en fresko, der muligvis forestiller netop Eudoxia og Valentinian III. Endelig er der dokumenteret et fund af 7000 mønter på dette sted. Da mønterne endne er ikke blevet studeret, er det hensigten at gøre netop dette for at komme tættere på en mere specifik datering af huset, området og dets brug i 4. og 5. årh., som kun i ringe grad er belyst.
 
Formidling:
 
Resultaterne vil blive præsenteret ved en forelæsning på The British School at Rome i maj 2012 og på en konference i Rom i juni 2012.