SEM

Telegram til direktør Adam Afzelius d. 11.10.1056:
Indvielsen af Instituttet bliver fastsat til den 26.10.1956

Om Instituttet

Det danske institut er en selvejende institution under Kulturministeriet, som afholder dets driftsudgifter.

terrassen i via Zanardelli

Instituttet blev oprettet i 1956 med sæde i Palazzo Primoli i via Zanardelli nær Piazza Navona. I 1961 skænkede Carlsbergfondet en ny bygning på Via Omero i Valle Giulia i udkanten af Villa Borghese parken. Bygningen blev tegnet af Kay Fisker og indviet d. 24. oktober 1967 ved Kong Frederik IX og Dr Ingrid.

H.M. Dronning Ingrid var ærespræsident for Instituttet og stiftede i 1959 Dronning Ingrids Romerske Fond, som stiller halvårlige beløb til rådighed for bestyrelsen til uddeling til stipendier, til afholdelse af studieudflugter og til biblioteksformål. Siden 2011 har H.M. Dronning Margrethe II været protektor for Instituttet. I forbindelse med H.M.s fødselsdag d. 16. april uddeles Prinsesse Margrethes legat.

Kay Fiskers sidste mesterværk:

Bygningen, som huser det Danske Institut i Rom, var Kay Fiskers sidste. Den blev tegnet i samarbejde med Robert Duelund Mortensen og Svend Høgsbro. Fisker døde i juni 1967, og nåede derfor ikke at opleve kongeparrets indvielse d. 24. oktober 1967. Ved sin død var Fisker en internationalt anerkendt arkitekt. I dag står hans sidste mesterværk som en fornem repræsentant for dansk funktionalistisk arkitektur i Rom – og dermed som en kontrast til den barokke by, Rom.

Der er tydelige referencer til hans største mesterværk, Aarhus Universitet, i de karakteristiske gule mursten, der både udgør husets vertikale og horisontale flader, og i det bogtårn-lignende biblioteket. Samtidig har Fisker haft øje for den italienske kontekst, huset skulle indgå i, idet han inkorporerede referencer til romersk arkitektur i form af balustrader og indgangspartiets impluvium – et rum der er åbent for elementerne. Vekselvirkningen mellem ude- og inderum, lys og skygge, er tilstede i hele huset og forstærkes af materialevalget (mursten i uderum og passagerum; teaktræ i inderum).

Noget af det mest fascinerende ved Fiskers bygning er, at den spænder over både en monumental og en menneskelig skala. I praksis betyder det, at den udadtil opfylder sin funktion som monumentalt vartegn for en dansk institution i Italien qua en typisk dansk arkitektur med fokus på rene linjer og kvalitet. I funktionalismens ånd, hvor form følger funktion, afspejler bygningens fæstningsagtige associationer, at den er skabt som et sted, hvor kunstnere og akademikere kan få arbejdsro. Derfor skifter bygningen skala – så snart man træder ind bliver den imødekommende og beboelig.

For yderligere litteratur om Kay Fiskers bygning, se bibliografien i Marianne Ibler: Kay Fisker and The Danish Academy in Rome, Archipress M 2006:

Karen Ascani & Helge Gamrath, 1989: "Danske Kulturinstitutioner i Italien", in: Italien og Danmark 100 års inspiration edited by Jørn Moestrup and Esther Nyholm, Gads Forlag, Copenhagen
Svend Høgsbro, 1970: postscript in: "Det danske Institut i Rom Arkitekt: Kaj Fisker" by Poul Erik Skriver, in: Arkitektur 4
Fabia Masciello, 2001: "Accademia di Danimarca" in: Abitare 208, july-august
Henrik Lundbak, 1989: Det danske Institut i Rom oprettelse og virksomhed indtil 1987, published by The Danish Academy in Rome
Jens Christian Grøndahl, 2005: Sihaya ti amo, Gyldendal, Copenhagen
Steen Eiler Rasmussen, 1949: Byer og Bygninger, Forlaget Fremad, Copenhagen
Steen Eiler Ramussen, 1966 (1957): Om at opleve arkitektur, Gads Forlag, Copenhagen
Kjeld de Fine Licht, 1981 : En dansk byggesag i Rom Kay Fisker og Accademia di Danimarca, special edition of Architectura III
Poul Erik Skriver, 1970: "Det danske Institut i Rom", in Arkitektur 4 pg. 148-58
Kjeld de Fine Licht 1981: "En dansk byggesag i Rom", in Architectura III pg. 7-35
Giancarlo Rosa, 1985: "Un'architettura danese a Roma vent'anni dopo. Kay Fisker, l'accademia di Danimarca e i progetti degli architetti stranieri a Roma", in Parametro 142, December, pg. 48-53.
Kjeld de Fine Licht, 1985: "L'accademia danese a Roma. Anatomia di una architettura", in Parametro 142, December, pg. 54-63
Kjeld de Fine Licht, 1994: "Kay Fisker e l'Accademia di Danimarca", in Analecta romana istituti danici XXII pg. 153-57
Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte in Roma, 1979: Annuario XXI
Kjeld de Fine Licht, 1981 : "Det danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom", in Carlsbergfondets årsskrift pg. 8-16
Il Veltro, 1981: "La relazione tra l'Italia e la Danimarca", in Rivista della civiltà italiana XXV, 3
Paolo Vian (ed.), 1996: Speculum mundi. Roma centro internazionale dì ricerche umanistiche. Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma

 
KUNSTVÆRKER                                    PÅ INSTITUTET


Den daglige ledelse af instituttet varetages af direktøren.

Instituttets formål er, som det fremgår af vedtægterne, at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd mellem Danmark og Italien, fortrinsvis ved at være rammen for forskning, studier og kulturelle aktiviteter inden for videnskab og kunst, for hvilke Rom er et naturligt centrum, samt ved udgive videnskabelige skrifter, herunder Analecta Romana Instituti Danici og dets Supplementum.

Instituttet er medlem af Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte in Roma, af Associazione internazionale di archeologia classica (AIAC) www.unioneinternazionale.it og er med i den internationale videnskabelige biblioteksdatabase Unione Romana Biblioteche Scientifiche (URBS), som blev stiftet i 1992.

Instituttet er hjemsted for forskning og studier først og fremmest indenfor områderne arkæologi, filologi, historie, kirke-, kunst-, litteratur- og musikhistorie, samt billedkunst, fotografi, arkitektur og musik. Også andre videnskabelige og kunstneriske områder kan begrunde ophold ved instituttet.

Sammen med de andre nordiske institutter i Rom har instituttet bl.a. taget initiativ til mange udgravningsprojekter.

Instituttet arrangerer workshops, symposier, foredrag, koncerter, udstillinger m.m. i tilknytning til instituttets og stipendiaters forskning eller kunstneriske arbejde (cf. Beretninger og arrangementer). Disse aktiviteter, som ofte sker i samarbejde med danske og italienske institutioner, henvender sig til de internationale faglige miljøer og italienske kolleger. Andre arrangementer gennemføres f.eks. i samarbejde med lærere i dansk ved italienske universiteter med særlig henblik på studerende i dansk og nordiske sprog. De fleste arrangementer er dog åbne for alle interesserede.

back