SEM

TILBUD OM AFHOLDELSE AF
PUNKTKURSER, UGEKURSER OG (MINI)KONFERENCER
MED RELATION TIL ROM
DET DANSKE INSTITUT I ROM  I JANUAR MÅNED.

 

Det danske Institut i Rom stiller hvert år i januar sin bygning til rådighed for arrangører af kurser på højeste niveau (typisk Ph.D.-kurser o.l.). Vi tilbyder en helt særlig ramme, et enestående dansk hus med en optimal beliggenhed for alt det, Rom kan tilbyde; ikke mindst hvis kurset eller konferencen kan knyttes direkte til Roms særlige faciliteter: museerne, bibliotekerne, universiteterne, arkæologien, billedkunsten, arkitekturen, musikken – mulighederne er endeløse. Og instituttet vil selvklart være behjælpelig med at skaffe de nødvendige kontakter, skrive ansøgninger om adgang etc.

 

Vi har med succes prøvet dette koncept før og netop nu, hvor ikke mindst forskerkurserne nytænkes og afholdes i større omfang end tidligere, er det naturligt for bestyrelsen at kunne tilbyde Kay Fiskers unikke hus i Rom til vore samarbejdsspartnere og andre interesserede indenfor de højeste uddannelser i Danmark, hvert år i januar måned.

 

Ophold Instituttet råder over op til 10 værelser. Kan deltagerne bo sammen to og to, kan der således være op til 20 deltagere. Værelserne har internetadgang, og der findes tillige et særligt IT-lokale også med netadgang. Ophold kan kun finde sted i januar måned.

 

Lokaler til rådighed Auditoriet (100 pladser) med alt i AV-udstyr og computertilslutning (power point etc) Ekstra udstyr kan skaffes mod betaling for samme.

 

Fælles køkken og fælles opholdsstue.

 

Personale Instituttets administration og øvrige personale er (vederlagsfrit) til rådighed hver dag mellem 09.00 og 13.00 (portnere/pedeller til kl. 16.00). Personaleforbrug ud over dette tidsrum faktureres som overtid.

 

Priser Ophold: 125 DKK pr person pr døgn.

 

Bespisning: I det fælles køkken kan deltagerne få morgenmad og frokost (kok skal medbringes eller instituttet kan mod betaling skaffe en lokal kok) - eller morgenmad og frokost kan ved instituttets mellemkomst arrangeres for minimum 30 Eur (ca 225 DKK) pr deltager pr dag, alt efter ønsker. Aftensmad vil typisk være 'ude i byen' for egen regning eller kan organiseres på instituttet ved kokkens mellemkomst.

 

Der betales for brug af telefon, kopimaskine o.lign.

 

Ansøgning om ophold / booking:

Mail til direktør Marianne Pade pade@acdan.it

 

Om Instituttet: Se hjemmesiden www.acdan.it

BACK