Sygesikring

Det gule sygesikringsbevis med en varighed på op til 1 måned gælder ikke for stipendiater ved instituttet.

Du skal kontakte din bopælskommune og bestille det blå EU sygesikringbevis, som dækker ferie- og meritgivende studierejser med en varighed på op til 1 år. Dette blå EU sygesikringsbevis kan bruges i Italien: både på hospitaler og hos il medico di base (familielægen).

For mere detaljerede oplysninger angående det gule og det blå EU sygesikringsbevis klik her: underigsministeriets hjemmeside

Hvis du ikke taler italiensk og foretrækker en dansk- el. engelsktalende læge eller hvis du vil sikre dig hjemrejsetransport i tilfælde af at uheldet er ude, råder vi dig til at tegne en supplerende forsikring.

Instituttet påtager sig intet ansvar for private ejendele, som derfor bør være forsikret, inden opholdet påbegyndes. Ofte - men ikke altid - vil en indbo- og familieforsikring dække.

Beskatning
Legater, der ydes til studierejser og videnskabelige arbejder, er skattefri i det omfang, de medgår til de merudgifter, der er forbundet med rejsen og opholdet (rejseudgifter, kost, undervisningsgebyrer o. lign.). For nærmere oplysninger må der ske henvendelse til den lokale skatteforvaltning i Danmark.


back