Taksterne gælder fra 1. februar 2010

 

  værelse lejlighed
For personer, der har fået bevilget ophold med eller uden stipendium er prisen pr. dag: kr. 75,-
pr. person
kr. 135,-
pr. person
Forskere og kunstnere med begrundet studieformål, der bor på Instituttet efter aftale med ledelsen, betaler pr. dag: kr. 265,-
(for første 14 dage)
kr. 185,-
(for følgende dage)
*kr. 700,-
(for første 14 dage)
kr. 500,-
(for følgende dage)
Ledsager, bevilget af bestyrelsen betaler pr. dag: kr. 165,- (for første 14 dg.)
kr. 135,- (for følgende dage)
Gæster til beboere kr. 265,- pr. dag (max 1 uge)
Gæster på instituttet iøvrigt betaler pr. dag: kr. 625,- *kr. 1.250,-
Babyer op til 2 år
Børn fra 2–7 år pr. dag
Børn over 7 år pr. dag
  gratis
kr. 50,-
se ledsager/gæster

 

 

* Ved booking af dobbeltværelse eller lejlighed til fuld pris betales ikke ekstra for evt. gæst. Jvf. dog de generelle regler for gæster/ledsagere.

 

Huslejebeløbet refunderes ikke, hverken helt eller delvist, såfremt opholdet afkortes. Hvis opholdet forlænges, betales differencen ved afrejsen.

 

Instituttet forbeholder sig ret til at flytte en stipendiat til et andet værelse, hvis særlige forhold taler herfor.

 

Der kan foretages en ekstra opredning på værelserne, hvorved det er muligt for stipendiaterne at få et besøg i løbet af opholdsperioden af nære familiemedlemmer på kortere ophold (max. 1 uge) mod betaling af lejeafgift.

 

Når særlige grunde taler derfor, kan også andre gæster (med faglig begrundelse) modtages på kortere ophold.

 

I alle tilfælde må der i god tid træffes aftale herom med kontoret.

 

 

BACK