SEM

 
DEN  ROMERSKE
REPUBLIKANSKE
TRIUMF

 
Den første modtager af Carlsbergfondets post-doc stipendium med tilknytning til Det Danske Institut i Rom er antikhistoriker, ph.d. Carsten Hjort Lange (Ph.d. 2008, University of Nottingham), der som sit faglige hovedområde har Romersk historie. Carsten Lange påbegyndte stipendiet 2. februar 2011 med projektet Den romerske republikanske triumf: I den romerske verden var triumfen et meget stærkt politisk ritual med stor betydning for vores nutidige opfattelse af sejr. Udforskningen af den romerske triumf har international bevågenhed, men der mangler et grundlæggende historisk studium af den republikanske triumfs kontekst og udvikling.
 
Forskningsprojektet vil udforske tre hovedområder af den republikanske triumf, hvor formålet vil være, at se på udviklingen og ændringerne over tid:
 
1: Augustus: kontinuitet og forandring
 
2: Opnåelse af triumf
 
3: Erindring og den romerske triumf: Monumentaliseringen af Rom.
 
Carsten Lange planlægger en international workshop om den romerske triumf, der vil blive afholdt på Det Danske Institut januar 2013 (se program her).